INTEGRITETSPOLICY

Giltig från och med 2021-06-30 (senast uppdaterad 2021-10-04).

I denna policy vill vi informera dig, om vilken typ, omfattning och i vilket syfte vi samlar in personuppgifter när du är i kontakt med oss. Du skall vara säker på att WeSkill vidtar alla rimliga åtgärder för att skydda de personuppgifter som du eventuellt lämnar till oss.

Ansvarig för behandlingen av dina personuppgifter är WeSkill AB (559324-8130). För frågor om integritetspolicyn vänligen vänd dig via e-post till: .

Behandling av personuppgifter

Personuppgifter är all information som avser en identifierad eller identifierbar fysisk person, som till exempel, namn, adress, telefonnummer och e-postadress. Då du lämnar dina personuppgifter till oss skall du känna dig trygg. Behandling av personuppgifter sker i enlighet med bestämmelserna i den svenska integritetsskyddslagstiftningen och dataskyddsreformen (GDPR) som träder i kraft inom EU den 25 maj 2018.

Syftet med insamling av personuppgifter

Vi på WeSkill behandlar personuppgifter som du själv har tillhandahållit oss och godkänt att vi administrera för framtida kontakt med dig eller tredje part – leverantör, kund och digitala tjänster.

Vilka personuppgifter samlar vi in?

Vi behandlar personuppgifter som du lämnar till oss enligt nedan:

  • Uppgifter som du lämnar till oss via besök på hemsidan, e-post, formulär.
  • När du ingår avtal med oss.
  • Vid rekryteringsförfarande och ansökningar via verktyget Teamtailor – se detaljerad policy här.

Tredjepartscookies

WeSkill använder Google Analytics för att analysera hur webbplatsen används. Google Analytics genererar statistik och annan information om hur webbplatsen används genom att spara cookies på användarens dator. Informationen som genereras för vår webbplats används för att skapa rapporter om användningen av webbplatsen. Google sparar och använder denna information. Googles sekretesspolicy finns på: https://policies.google.com/privacy?hl=sv

Våra cookies är tänkta att underlätta för både dig som besökare och för oss. Om du fortsätter att använda vår hemsida utan att ändra dina inställningar, utgår vi från att du inte har några problem med att ta emot våra cookies.

Tredjepartsleverantörer

WeSkill använder sig ibland av tredjepartsleverantörer för att kunna fullfölja leverans av sina produkter och tjänster. Personuppgifter behandlas då av externa parter som har ingått ett personuppgiftsbiträdesavtal med WeSkill.

Personuppgifter för marknadsföringsändamål

Ett godkännande av vår integritetspolicy innebär också ett samtycke till att WeSkill använder de personuppgifter du lämnat för marknadsföring och marknadsundersökningar. Syftet är att skapa bättre upplevelse för dig, till exempel genom att visa innehåll som kan vara av intresse för dig och leverera mer relevant information och erbjudanden till dig. I det fall du inte längre önskar motta marknadsföring vänligen kontakta oss och ange att du inte önskar bli kontaktad i marknadsföringssyfte.

Hur länge sparas personuppgifterna?

Vi lagrar dina personuppgifter i princip så länge som tillhandahållandet av våra tjänster kräver enligt lag eller om vi anser att det föreligger ett legitimt intresse för ytterligare lagring.

Som kund, leverantör eller privatperson anser vi att det finns ett berättigat intresse att spara uppgifter i upp till 3 år.

Överföring av personuppgifter

Överföring av personuppgifter som du lämnar till oss genom att fylla i kontaktformulär, e-post eller via muntlig kontakt med oss kommer endast att överföras till tredje part, i den utsträckning som krävs för att uppfylla avtalet. De personuppgifter som du registrerat hos oss säljs aldrig till tredje part i kommersiellt syfte. För att kunna fullfölja våra uppdrag gentemot våra kunder och uppdragsgivare, skicka undersökningar m.m. kommer vissa personuppgifter emellertid behandlas av externa parter som har personuppgiftsbiträdesavtal med WeSkill (se stycke ”Tredjepartsleveratörer”).

Dina rättigheter

Du har rätt att få information om de personuppgifter du har lagrat hos oss. Dessutom kan du, enligt de lagstadgade villkoren, begära korrigering av felaktiga data, begränsning av data eller radering av dina personuppgifter.

Du kan alltid kontakta oss för att få hjälp eller information om dina rättigheter på . Du har också rätt att lämna ett klagomål till Dataskyddsinspektionen.

Ändring av data- och integritetspolicy

WeSkill förbehåller sig rätten att ändra integritetspolicyn när som helst. Senaste datum för uppdatering finns som not i början av texten.