United in skills and passion

Vi som grundat WeSkill har en gemensam vilja, vi vill vara med och förändra IT/Tech-branschen! Vi har hjälpt massor med företag, främst inom IT/Tech-branschen, att hitta rätt kompetens och baserat på vår mångåriga erfarenhet ser vi möjligheter till utveckling. Vi ser att det finns möjligheter att göra saker annorlunda.

Vi strävar mot att bli drömpartnern, såväl för kund och samarbetspartners såväl för medarbetare.

Värdegrund

Vi vill skapa ett företag med en levande företagskultur där medarbetare känner sig inkluderade och där man kan vara med och påverka. Flexibilitet kommer alltid vara en del av vårt DNA och vi vill att alla medarbetare ska kunna forma sin önsketillvaro tillsammans med oss.

Vi tror att vi genom inkludering och flexibilitet tillsammans kan förändra hur vi ser på arbetsliv och fritid.

Vår drivkraft är att skapa ett hållbart, flexibelt och inkluderande arbetsliv för medarbetare, kunder och partners. 

United in skills and passion

Vi som grundat WeSkill har en gemensam vilja, vi vill vara med och förändra IT/Tech-branschen! Vi har hjälpt massor med företag, främst inom IT/Tech-branschen, att hitta rätt kompetens och baserat på vår mångåriga erfarenhet ser vi möjligheter till utveckling. Vi ser att det finns möjligheter att göra saker annorlunda.

Vi strävar mot att bli drömpartnern, såväl för kund såväl för medarbetare.

Värdegrund

Vi vill skapa ett företag med en levande företagskultur där medarbetare känner sig inkluderade och där man kan vara med och påverka. Flexibilitet kommer alltid vara en del av vårt DNA och vi vill att alla medarbetare ska kunna forma sin önsketillvaro tillsammans med oss.

Vår drivkraft är att skapa ett hållbart, flexibelt och inkluderande arbetsliv för medarbetare och kunder.