PRESSMEDDELANDE – 24 SEPTEMBER 2021 14:18

WeSkill - Per Bleckberg & Tobias NilssonNystartade IT/Tech-företaget WeSkill satsar på social hållbarhet

När norra Sverige står inför en historisk utveckling inom hållbar industri passar det nystartade IT/Tech-företaget WeSkill på att presentera en arbetsmodell som i linje med industrierna också satsar på social hållbarhet. Norrlandsföretaget erbjuder specialistkompetens och konsulter inom IT/Tech till myndigheter, större konsultföretag och andra privata företag. Bolaget Ghost Competence med VD Tobias Nilsson startade företaget i september 2021 tillsammans med hemvändande och nytillträdde VDn Per Bleckberg då de alla upplevt ett stort behov av specialistkompetens inom området. WeSkill vill sätta en modern prägel på bolaget och på det sättet attrahera specialister till uppdrag i Västerbotten och Norrbotten.

Flexibilitet i arbetet

WeSkill upplever att det ofta är företagen som dikterar villkoren för de anställda och säger att det inte är hållbart att alla anställda ska ha precis samma upplägg och förmåner. Många anställda efterfrågar mer flexibilitet i sitt arbete och WeSkill vill lyssna på vad som är viktigt för dem och erbjuda dem en helt skräddarsydd löne- och förmånsmodell där förmånerna formas efter de anställdas behov. En modell där medarbetare själva kan påverka lönesättning och val av övriga förmåner, upplägget utvärderas årligen vilket gör det möjligt för medarbetaren att välja löne- och förmånsmodell utifrån varje skede i livet.

”Vi tycker att det är dags att förändra vårt sätt att se på arbete och medarbetarnas inflytande. Vi kan arbeta mycket effektivare och mer hållbart än hur det sett ut historiskt”

Per Bleckberg, VD WeSkill

Tillåtande kultur

Som medarbetare på WeSkill är det viktigt att alla kan känna att de får vara sig själva och att bolaget ses som summan av de anställda. Det är de anställda som skapar företagskulturen. På det sättet menar WeSkill att de kan tillföra ett värde till sina kunder och att de tillsammans kan göra varandra bättre. Med en tillåtande kultur kan relationen till kunderna också vara mer som ett samarbete än som relationen mellan en kund och en uppdragsgivare.
“Vi är ju alla olika med olika behov. En del efterfrågar en bred social kontext medan många söker det motsatta. Som ett konsulterande bolag behöver vi kunna anpassa oss utifrån kundernas behov men i vårt framtida arbetsliv är det uppenbart att det kommer ställas högre krav på flexibilitet från medarbetare och det kommer vi att erbjuda”, Per Bleckberg, VD WeSkill.