För en hållbar utveckling krävs att vi hittar rätt balans när det kommer till de sociala, ekonomiska och ekologiska dimensionerna, något Brundtlandrapporten tog upp redan 1987, det är 34 år sedan! Det har hänt mycket på 34 år och det finns många goda exempel i näringslivet, men det känns inte som att vi hittat helt rätt balans än… men vad innebär egentligen hållbarhet? 

En ganska komplex frågeställning som det finns många olika svar på och som sannolikt genererar många andra frågeställningar. Däremot finns det ju inte så mycket tid till att fastna i frågeställningar utan vi behöver handling! Har på sistone haft flera inspirerande samtal som alla berört samverkan och hållbar utveckling. Samverkan, samskapande och samarbete i kombination med gemenskap är ju alla bra grundplåtar för att skapa goda synergier. På WeSkill är vi också övertygade om att detta är rätt sätt för att både bygga verksamhet och att skapa hållbara koncept. Det är lätt hänt att fastna i sin egen utgångspunkt och sina egna perspektiv, men genom att öppna upp för samverkan skapas det alltid en mer omfattande kontext och undviker förhoppningsvis att tänka ”silo”.

”Flexibilitet är högt efterfrågat”

Konkreta koncept istället för floskler

Det är ju lätt att sådana tankar stannar vid vackra ord i ett paketerat textformat likt något styrdokument kring värderingar undangömt i ett skåp, men att det sedan i praktiken inte leder till någon tydlig existens eller handling. Därför är jag glad att vi på WeSkill blivit en del av CoCreate på vårt kontor i Floda där det finns ett konkret koncept utvecklat utifrån samverkan med hållbarhet som gemensam nämnare. Utöver detta har vi också fått mycket positiv respons från flera olika håll kopplat till vårt synsätt kring social hållbarhet som företag, våra värderingar och vår inställning till ersättningsmodeller. För oss är det uppenbart att flexibilitet kommer topp 3 när kandidater söker nya jobb, uppdrag eller arbetsgivare. Flexibilitet är högt efterfrågat och oerhört viktigt för att skapa en hållbar situation i livet i stort.

Låt oss fortsätta ha hållbarhet som en utgångspunkt. Hållbarhet och hållbara koncept kan vi endast skapa tillsammans i samverkan!

Per Bleckberg