Under min uppväxt fick jag lära mig att det tyvärr finns en massa orättvisor och elände i världen. När jag blev äldre förstod jag att det sannolikt kommer fortsätta att finnas orättvisor och elände, men jag har också förstått att det går att göra något åt det! Istället för att blunda, titta åt ett annat håll eller bara konstatera passivt, så är jag övertygad om att det går att skapa förändring. Det är väl bara att blicka bakåt på tidslinjen så kan vi se att vår levnadsstandard över lag utvecklats till det bättre generation för generation.

Min mor brukar säga att det enda som är rättvist här i världen är att vi alla har 24 timmar på dygnet. Det stämmer ju på sätt och vis. Däremot har tid idag blivit en faktor som vi inte alltid kan styra över själva på samma sätt och också något jag upplever blivit lite mer komplext i det samhälle vi lever i idag. Vi påverkas av flera olika faktorer när det kommer till tid i relation till arbetsliv och fritid, faktorer som kan vara svårt som enskild individ att påverka ibland.

Komplexa hälsoproblem

Urbanisering, digitalisering och säkert något fler ”ing”-ord har gjort att vi är mer tillgängliga och uppkopplade idag än någonsin tidigare, men människan som art har ju inte utvecklats i samma takt så det är enkelt att förstå att detta påverkar oss mentalt, vare sig vi vill eller inte. Städer och regioner som växer bidrar till en massa positiva egenskaper, men i många områden har det även lett till långa ledtider, tidsspill och stress i form av pendling och allt som hör till det fenomenet.

 ”Så, var med och förändra!”

WeSkill-Tid-är-pengar-IT-konsult-Klocka

Vi har kunnat läsa åtskilliga rapporter de senaste åren om att den psykiska ohälsan är ett alarmerande folkhälsoproblem, något som pandemin också förvärrat på vissa områden. Det här är ju inga enkla frågor och det finns inga enkla lösningar, men jag är övertygad om att det krävs förändring för att kunna skapa ett mer hållbart sätt att leva (och arbeta). Förändring i stort kan vara komplext och omfattande, men vi kan alla göra något och börjar vi skapa förändring i små steg bidrar det till helheten i slutändan. Så, var med och förändra!

Tid är pengar

Enligt en undersökning gjord av The Association of Nordic Engineers (ANE) svarar över 40 % av de nordiska ingenjörerna att det gränslösa arbetet ger bättre balans i livet. Enligt flera andra undersökningar, står det också klart att upp emot 70-80 % (beroende på undersökning) vill ha ett flexiblare upplägg än att jobba 100% från ett kontor. LinkedIn Sveriges undersökning från augusti i år (2021) konstaterade att var fjärde anställd funderar på att säga upp sig om man tvingas tillbaka till kontoret på heltid.

För oss på WeSkill är det självklart att erbjuda medarbetarna möjlighet till flexibilitet och det står klart för oss att just flexibilitet är del i den nya valutan. Jag/vi tror självklart att det är viktigt att ha möjlighet till sociala sammanhang och att kunna ses som kollegor för vissa arbetsuppgifter, men GLÖM INTE medarbetarna i detta, involvera dem och bestäm inte över deras huvuden. Det tror jag är ett misstag. Väljer man som företag att inte lyssna till detta framåt så tror jag också man skaffar sig problem att rekrytera och har ni verkligen råd att kasta bort pengar på tidsspill i pendlingstrafik och ineffektiva eller oönskade lösningar?

Tid är pengar heter det ju, och det är sant.

Per Bleckberg